Heren 1e Klasse

Dames 2e Klasse

Dames 1e Klasse

Recreantenvolleybal Zuidoost Drenthe

ReVo-ZoDr

Home

ReVo-ZoDr

Laatste update:

Info & Links

(versie sept. 2019, vorige versies komen hierbij te vervallen)


Er wordt gespeeld volgens de spelregels van de Nevobo. Kijk op www.nevobo.nl om het spelregelboek van de NeVoBo te bekijken. Uitzonderingen hierop:

w

Maximaal 1 time-out per set (i.v.m. beperkte speeltijd)

w

(Verder) spelen met 5 spelers is geoorloofd.

w

Elke wedstrijd bestaat uit 4 sets van 20 punten, met 2 punten verschil

w

Wisselen tijdens de set is toegestaan op 2 manieren: volgens de Nevobo-regels of door indraaien bij de opslag, met max. 2 spelers. Een combinatie van deze 2 wisselmogelijkheden is binnen een set niet toegestaan, wel bij een blessure.

w

Elke gewonnen set levert 1 punt op. Gelijkspel (2-2) is mogelijk.

w

Met de wedstrijden dient, na vrijkomen van het veld, zo spoedig mogelijk begonnen te worden. Vooral bij die verenigingen die slechts 1 uur of 1 uur en een kwartier speeltijd hebben.

w

Indien door tijdgebrek, de 4e set niet volledig wordt uitgespeeld, is de eindstand bepalend


Voorgedrukte wedstrijdformulieren worden ter beschikking gesteld aan de vereniging.


Van het ingevulde en getekende wedstrijdformulier dient z.s.m. na het einde van de wedstrijd een foto te worden gemaakt. Deze foto moet dan via mail of Whats app opgestuurd worden naar de wedstrijdleiding (zie onder voor gegevens).

Het thuisspelend team zorgt voor wedstrijdformulier, inspeelballen, wedstrijdbal, teller, scheidsrechter.
Als scheidsrechter kan ook een spelbegeleider dienst doen. Scheidsrechterlicentie is niet beslist nodig. Wel kennis van het volleybalspel, spelregels en sociale vaardigheid om de wedstrijd goed te leiden. Net-, lijn- en voetfouten moeten afgefloten worden. Techniek moet soepel beoordeeld worden.


De teams zijn ingedeeld op sterkte (2 damesklassen, 1 herenklassen). Mochten er teams gelijk eindigen op de eerste plaats van hun klasse, dan geldt het onderlinge resultaat. In overige gevallen geldt het setsaldo bij gelijke stand.


Bij het maken van het wedstrijdprogramma is zo veel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de teams. Het was echter niet altijd mogelijk de wedstrijden enigszins goed over de periode te verdelen en de tijd tussen de wedstrijden van een team een beetje gelijk te houden (bijv. 2 weken).


Uitstel wedstrijden: Laat een wedstrijd zoveel mogelijk op de oorspronkelijke datum spelen. Leen desnoods spelers (max. 3) van een ander recreantenteam binnen de vereniging (indien mogelijk). Als een wedstrijd dan toch uitgesteld moet worden, neem dan zo vroeg mogelijk contact op met de contactpersoon van de andere vereniging (bij voorkeur telefonisch) en licht ook de wedstrijdleiding in (mag via mail). In principe moet een wedstrijd binnen 2 weken gespeeld worden. Ook al wordt er in diezelfde week al een andere wedstrijd gespeeld. Uitzonderingen in overleg met wedstrijdsecr. Hij bepaalt dan ook binnen welke termijn de wedstrijd gespeeld moet worden. Zonder bericht niet opkomen dagen is verlies met 4 - 0.


Twee keer per seizoen zullen de standen opgestuurd worden naar de contactpersonen van de verenigingen. Tussentijds zijn de uitslagen en standen ook te zien op internet: www.revo-zodr.nl


Er wordt gespeeld zonder identiteitskaart. De ervaring zal leren of een identiteitskaart strikt nodig is. Het is toegestaan, bij afwezigheid van spelers, om enkele spelers (max. 3) van een ander recreantenteam op te stellen. Het mag dan niet zo zijn dat dit ten koste gaat van de spelers, die normaal gesproken in het team zitten en op dat moment wel in staat zijn om te spelen. Dames mogen meedoen in de Herenklasse.


Het is toegestaan om spelers op te stellen die ook in de laagsteklasse van de Nevobo spelen of andersom bij onvoldoende recreantenspelers. De namen van de spelers moeten wel doorgegeven worden aan de wedstrijdleiding. Wordt dit niet doorgeven, dan worden er punten in mindering gebracht.


Het inschrijfgeld bedraagt 35,-- per team per seizoen. Aangemelde teams die zich na de inschrijfdatum nog terugtrekken (zonder dat er gespeeld is), zijn de helft van het inschrijfgeld verschuldigd.


De werkgroep is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen e.d., gezien de zaal op dat moment wordt gehuurd door de thuisspelende vereniging.

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de werkgroep "Recreantenvolleybal Zuidoost Drenthe"


Voor evt. vragen kunt u via e-mail contact met ons opnemen. Via e-mail kunt u ook ons telefoonnummer of postadres opvragen. Dit kan ook via de contactpersoon van uw vereniging.